Menu
Cart 0
Philippines  Bangon! (Arise!) (1976)  CD

Philippines Bangon! (Arise!) (1976) CD

  • $1799


"This item is part of the Paredon archives. The original liner notes from the LP are included."

101 Alerta, Katipunan (On the Alert, Katipunan)
102 Habilin ni Bonifacio (In Memory of Bonafacio)
103 Ang Bay an Kong Hirang (Medley for My Native Land): Ang Bay Ko / Kung Tuy o na Ang Luha Mo Aking Bayan
104 Babaing Walang Kibo (Oppressed Women, Unite and Fight!)
105 Gumising Ka, Kabataan (Youth, Rise Up!)
106 Manggagawa at Magbubukid (Workers and Peasants, Arise!)
107 Awit Ng Rebolusyonaryo (Song of the Revolutionary)
108 Bandilang Pula (Wave the Red Flag)
109 Mendiola (Mendiola Street)
201 Ang Masa (The Masses (Are the Makers of History))
202 Pakikibaka (The Struggle Will Be Victorious)
203 Tao Ang Mahalaga (The People are the Decisive Force)
204 Awit Ng Pakikibaka (Song of the Struggle)
205 Luksampati (Song of Grief and Courage)
206 Pagbabalikwas (Break the Chains!)
207 Ang Bagong Hukbong Bayan (Anthem of the New People's Army)
208 Ibagsak Ang Impery Alismong Kano (Down with U.S. Imperialism)
209 Arawna Na Lubhang Mapanglaw (Day of Deep Mourning)
210 Internasyonal (The Internationale)

We Also Recommend